ตัวอย่างงาน ออกแบบ ตกแต่ง ภายใน ที่พักอาศัย

Home Renovation เป็นอีกหนึ่งผลงานการออกแบบตกแต่งภายนอกบ้านพักอาศัยได้อย่างลงตัว หัวใจหลักของงานนี้ คือบ่อปลาคราฟ โดยออกแบบเพื่อเสริมหลักฮวงจุ้ยให้กับตัวบ้านและผู้อยู่อาศัยในบ้าน มีพื้นที่นั่งเล่นริมบ่อปลา สำหรับนั่งดูน้องปลาคราฟตัวน้อยว่ายไป- มา สร้างความเพลิดเพลินใจให้คนอยู่อาศัย และคนมาเยี่ยมเป็นอย่างยิ่ง

TOP